Kaip galiu gauti du ECTS kreditus?

Baigę kursą galite kreiptis norėdami gauti akademinių pasiekimų įvertinimą. Akademinių pasiekimų vertinimas ir pripažinimas atliekamas fakultetuose, juos koordinuoja studijų prodekanai. Šią veiklą koordinuoja universiteto akademinės tarnybos. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu studijų.organizavimas@ktu.lt.

--

tik Suomijoje

Jei užbaigęs kursą norite, kad jo kreditai būtų įrašyti į Helsinkio universiteto studento duomenų registrą, turite užbaigęs kursą užsiregistruoti į jį Atvirajame universitete. Nuorodą į registracijos formą rasite puslapyje „Mano profilis“. Visi Helsinkio universiteto studentai, norintys, kad jiems būtų įskaityti ECTS kreditai, turi užsiregistruoti per Helsinkio atvirąjį universitetą.

Dėmesio!

  • Atkreipkite dėmesį į tai, kad kurso registracijos formą galima užpildyti tik per iš anksto nustatytą laikotarpį.
  • Jei registruodamasis įvesite klaidingą informaciją, jūsų kreditų užregistruoti negalėsime.
  • ECTS kreditus gali gauti Suomijos socialinio draudimo numerį (t. y. asmens tapatybės numerį) turintys asmenys (informacija apie Suomijos asmens tapatybės numerius (kodus)). Helsinkio universitete studijuojantys asmenys iš kitų šalių į kursą gali užsiregistruoti naudodami Helsinkio universiteto jiems suteiktą naudotojo vardą.

Kurso kreditai bus užregistruoti per šešias savaites nuo registracijos dienos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl didelio kurse dalyvaujančių studentų skaičiaus registracijos procesas negali būti paspartintas. Jei kiltų klausimų dėl užsiregistravimo Atvirajame universitete, kreipkitės adresu avoinyo-tietojenkasittelytiede@helsinki.fi.

Jei kreditų norite prašyti savo universitete, čia pateikiamas oficialus kurso aprašymas.