Kaip galėčiau su kursu susijusius klausimus aptarti su kitais bendramoksliais ar už kursą atsakingais darbuotojais?

Prisijunkite prie interneto bendruomenėje. Joje galėsite dalytis su kursu susijusiais patarimais ir mintimis su kitais bendramoksliais ir susisiekti su už kursą atsakingais darbuotojais.